Contact Us

สำนักงานขาย Green Living Office

02-567-3244

สำนักงานขายเลขที่  89 หมู่ที่ 8  ตำบลบางรักพัฒนา  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  


เจ้าของโครงการฯและผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน บริษัท เอส.พี.แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105553150891 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 44/91 หมู่ที่ 6 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150         กรรมการผู้จัดการ คุณสุภาพ สุวรรณรัตน์ ที่ตั้งโครงการ ถนนบางไผ่-หนองเพรางาย(วัดลาดปลาดุก) ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี   ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท (ชำระเต็มจำนวน) โฉนดที่ดินเลขที่ 824 , 8663 , 80158 , 80159 , 80160 , 80161 , 80162 พื้นที่โครงการประมาณ 16 ไร่ 3 งาน 74 ตารางวา ใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน(อยู่ในระหว่างดำเนินการ) เริ่มดำเนินการก่อสร้างกลางปี 2554 คาดว่าจะแล้วเสร็๋จประมาณปลายปี 2556 หมายเหตุ ภาพภายนอกบ้านและภายในบ้าน   เป็นเพียงภาพจำลองของโครงการฯเท่านั้น/ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สนับสนุนโครงการโดย ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


Please use this form to contact us
Your Name:
Your Email:
Subject:
Security Image:
Security Image
Copy the numbers and letters from the security image:
Question/Comment: